sobota, 19 września 2009

European Nickel PLC [ENK.L]

W lipcu European Nickel PLC podpisał porozumienie z BHP Biliton (the “Termination
Agreement”) na mocy którego ENK został zwolniony ze zobowiązań uzgodnionych w 2006 roku. Tym samym otworzyło to formalną drogę do podpisania porozumienia (off-take) z
Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group Company Limited (“JXTC”).

W sierpniu ENK podpisał również roczną umowę kredytową (Facility Agreement) wartą 4 miliony dolarów z Endeavour Financial Corporation mającą na celu dostarczyć krótkoterminowe finansowanie do czasu podpisania umowy wartej 20 milionów dolarów z JXTC.

Na powyższe wiadomości bardzo dobrze zareagował rynek, gdyż cena akcji wzrosła kilkadziesiąt procent i obecnie utrzymuje się na poziomie około 10p za akcję.

piątek, 28 sierpnia 2009

European Nickel PLC [ENK.L] - Inicjalizacja

European Nickel PLC [ENK.L]
FTSE [AIM]
[http://www.enickel.co.uk]
Cena: 8,10p
Kapitalizacja: 10,33 mln funtów

Analiza: Tomasz Derent [tomasz_derent@o2.pl]


European Nickel PLC to notowana na angielskiej giełdzie AIM firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem niklu za pomocą prostej, taniej metody wypłukiwania. Jej głównym projektem jest Çaldağ w Turcji, posiadający rezerwy 33.2 milionów ton o jakości 1,13% niklu i zawierający pomiędzy 255,000 – 430,000 ton możliwego do wydobycia niklu. ENK posiada również projekty na Filipinach i w Albanii.
Proces, którego uwieńczeniem było wejście ENK na angielską giełdę został umożliwiony poprzez wsparcie Standard Banku w Londynie oraz BHP Biliton. Przez długi okres firma blisko współpracowała z BHP Biliton, jedną z największych firm górniczych na świecie. Jeśli BHP Biliton zdecydowałby się wykorzystaś wszystkie opcje, dawałoby mu to prawo kupna 50 % wydobycia z możliwością kupna kolejnych 30%. BHP Biliton jest właścicielem rafinerii niklu Yabulu w Australii, jednej z najbardziej nadających się do przetwarzania mieszanego niklu – wodorotlenka kobaltu.
Zastosowanie metody wypłukiwania (heap leach) do złóż niklu w Turcji i na Bałkanach drastycznie zmniejsza koszta produkcji. Metoda to wcześniej nie była stosowana do wydobywania niklu, jednak z ogromnym powodzeniem stosowana jest do wydobycia tlenku miedzi (copper oxide ) i obecnie około 25% miedzi na świecie jest wydobywane w ten sposób.

Ważniejsze osiągnięcia 2008 roku:

- otrzymanie pozwolenia leśniczego dla projektu Caldag;
- podpisane wstępne porozumienie finansujące Caldag;
- pozytywne wstępne wyniki analiz z Acoje;
- pozytywne efekty fazy planowania projektu Berong;
- złoża Ipilan przekraczające 415,000 ton;
- join venture wraz z Balkan Resource w Albanii;
- wzmocniona prezencja na Filipinach poprzez Toledo Mining (akwizycja 19,3% akcji ) i Berong Nickel Corporation ( akwizycja 18,7%, dająca w sumie kontrolę nad 29,5% akcji) , jednego z głównych aktyw Toledo;

PROJEKT CALDAG, TURCJA
Rozwój Caldaga był poważnie opóźniony poprzez brak pozwolenia leśniczego, które jednak zostało wydane przez rząd turecki w lutym 2009 roku, co pozwala na dalszy rozwój projektu. Do uzgodnienia pozostaje kwestia finansowania przez chińskich partnerów, którą zarząd spodziewa się uregulować „później tego roku”, nie precyzując dokładnej daty.
Cała infrastruktura została skompletowana, a inżynieryjne prace projektowe są skompletowane w 80%. ENK liczy że prace będą mogły być podjęte pod koniec 2009 roku.
Kapitał finansujący projekt zapewne będzie pochodzenia chińskiego, i przyjmie formę zarówno długu jak i akcji. ENK weszło w strategiczne porozumienie z dwoma chińskimi firmami, JXTC oraz TCC. W momencie pisania tego raportu trwają negocjacje. Przewiduje się, że JXTC uzyska 20% udziału kapitałowego w zamian za 20 milionów dolarów a TCC pomoże w dalszym finansowaniu oraz ubezpieczeniu finansowania projektu.
W chwili obecnej cała produkcja powinna być sprzedana BHP Biliton, jednak firma ta z kolei dała do zrozumienia, że gotowa jest odstąpić od porozumienia i w chwili obecnej trwają negocjacje.
Zarząd liczy, że uda się sfinalizować finansowanie projektu do końca 2009 roku. Uaktualnienie finansowania wykazało wzrost wydatków o 16 % do 277 milionów dolarów, podczas gdy koszt całości projektu ma wynieść około 438 milionów dolarów.
ENK obliczyło, że NAV projektu wzrosło do 207 milionów dolarów. Wyliczenia te bazują na długoterminowej cenie niklu w okolicach 6 dolarów za funta i kobaltu – 10 za funta, przy wewnętrzej stopie zwrotu rządu 20%. Koszt operacyjny to 1.99 dolara za funta.
Firma wierzy, że długoterminowa perpektywa dla niklu jest pozytywna i projekt ten oferuje ogromną wartość.
Docelowa produkcja to 20,400 ton niklu i 1,200 ton kobaltu rocznie, życie kopalni to 14 lat.

POZOSTAŁE PROJEKTY

FILIPINY

DEPOZYT THE ACOJE-ZAMBALES – to projekt joint venture wraz z Rusina Mining oraz DMCI JORC. Szacowane złoża : 810,000 ton zawierających nikiel. Pozytywna wstępna analiza wykonalności. W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną analizą, która powinna być dostępna w 2010 roku.

Docelowa produkcja to 24,500 ton niklu i 930 ton kobaltu przy wstępnym życiu kopalni wynoszącym 10 lat. Dane te zostały opracowane przy użyciu kodu JORC (Joint Ore Reserves Committee), którego kodeks dla raportowania zasobów mineralnych oraz rezerw rud(The Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves ) jest poweszechnie używany przy opracowywaniu raportów.

Wydobycie ma sięgać 3 milionów ton rocznie, przy koszcie rzędu 3,10 dolarów za funt niklu ( przy cenie niklu 6 dolarów za funt) i cenie kobaltu 10 dolarów za funta. Depozyt Zambales (join venture z Rusina Mining) według oczekiwan przedłużyłby życie kopalni do ponad 20 lat.
Całkowity koszt projektu Acoje szacowany jest na około 498 milionów dolarów.
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Rusiną, ENK musi sfinansować pierwsze 10 milionów dolarów kosztów analizy wykonalności (feasibility study )do sierpnia, by zarobić 40% udziałów. Rusina zatrzyma pozostałe 40% a reszta będzie w rękach filipińskich partnerów, włączając DMCI Mining Corporation.

Po wstępnych inwestycjach w Rusinę w maju 2007 roku, ENK ma prawo do 10% wstępnych ekonomicznych udziałów w Acoje, a udziały wzrosnąć mogą w tempie 10% za każde 3,33 miliona dolarów zasilających konto analizy wykonalności.


Kopalnia THE BERONG i depozyt IPILAN – 29.5% efektywnych udziałów w Berong Nickel;
Berong: zasoby JORC: 150,000 ton zawierających nikiel (1,55% na 9,92 milionów ton);
Ipilan : zasoby JORC : 417,000 ton zawierających nikiel; (1,36% na 30,6 milionów ton);
Zostało zawarte porozumienie z chińską firmą JXTC, by wspólnie stworzyć zakład przetwarzający;

ALBANIA

Projekt THE DEVOLLI-KOKOGLLAVE :

50:50 joint venture z Balkan Resources;
Devolli: zasoby JORC : 425,000 ton zawierających nikiel (1,2% na 35,6 milionów ton);
Potencjalna produkcja: 15–20,000 ton rocznie, przy życiu kopalni około 15 lat.
Pozytywna wstępna analiza wykonalności [preliminary feasibility study ("PFS")] ma kosztować około 5-7 milionów dolarów. Niezbędna będzie również kompilacja inżynieryjnych, środowiskowych oraz wielu innych raportów. Tak więc jest to projekt w bardzo wczesnym stadium.


Ryzyka:

1) Rynki wschodzące do jakich należą zarówno Turcja jak I Filipiny niosą z sobą większe ryzyko niż Europa czy Ameryka Północna. Mówić można o ryzykach politycznych, prawnych ale pamiętać też należy, że gospodarki takich krajów podlegać mogą gwałtownym zmianom. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ENK musi bardzo szybko adaptować się do nowych warunków. Wspomnieć jednak należy, że zarząd jak i partnerzy biznesowi posiadają doświadczenie w prowadzeniu operacji w obu tych krajach.

2) Ryzyka walutowe
Dochód ENK będzie w dolarach amerykańskich, podczas gdy koszty to głównie dolar amerykański z elementami funta brytujskiego, tureckiej liry i filipińskiego peso.

3)Cena niklu
Zyski bazowane są na rynkowej cenie niklu, która to może podlegać wahaniom spowodowanym czynnikami będącymi poza kontrolą firmy.
Wydaje się jednak, że nikiel najgorsze ma już za sobą, co pokazuje poniższy wykres cen:4) Ryzyka związane z pozwoleniami.
Jak pokazał przykład Caldaga, potrafią one znacznie opóźnić prace, jednak nie dotyczą one głównego projektu, co oznacza, że nie stanowią one w tej chwili większego problemu.

5) Ryzyka finansowe
Wstępne rozmowy z chińskimi partnerami są obiecujące, co nie zmienia jednak faktu, że należy poczekać na konkretne ustalenia. W przeciwnym wypadku projekt może zostać opóźniony po raz kolejny.

Rozwój:

ENK wydaje się być w dobrej pozycji. Projekt Caldag powinien zacząć niedługo przynosić zyski; Prace na Filipinach są w zaawansowanym stadium, firma posiada też bogate złoża w Albanii. Efektywny zarząd w połączeniu z bardzo wydajną technologią to bardzo ważny atut. Wspomnieć należy również, że ceny niklu wzrosły do poziomu, który powinien zapewnić ENK wysokie zyski.

Główni udziałowcy:

M & G
Citigroup Global Markets
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Wellington Management Company LLP
Fidelity International
BHP Billiton SSM Development Pty Ltd
Capital Research
UBS AG

niedziela, 7 czerwca 2009Iofina to grupa firm zaangażowanych w odkrywanie i produkowanie jodyny oraz gazu. Jodyna rzadko występuje a eksportowana (do Europy i USA) jest zaledwie przez kilka krajów, w tym Chile (60%) oraz Japonię (29%). Popyt wzrasta o około 6,6% rocznie, a głównymi sektorami docelowymi są: farmaceutyka, wytwarzanie ekranów LCD, medycyna, kosmetyka oraz wiele innych. Zwiększa się również popyt na jodynę ze stron Chin oraz Indii.

Wellhead Extraction Technology® (WET®) pozwoli na minimalizację kosztów produkcji i dużą wydajność w stosunku do innych dużych pól jodyny w Japonii i USA.
Metoda to ma pozwolić na stanie się jednym z najtańszych producentów na świecie oraz na stanie się ważnym graczem na rynku zdominowanym przez Czilijskich i Japońskich producentów. Iofina będzie jedynym niezależnym producentem w USA i kontroluje największe znane rezerwy w USA.

Szczerze mówiąc mógłbym pisać i pisać o Iofinie, jednak wszystkie informacje można znaleźć na stronie domowej firmy, toteż skupię się na przedstawieniu kilku informacji przemawiających :

Za:

- rozpoczęta sprzedaż gazu w 2009 roku;
- przejęte kolejne 230,00 akrów;
- znaczące postępy w 2008 roku;
- rok 2008 zakończony zyskiem;
- brak długów;

Przeciw:
- niskie ceny gazu
- brak produkcji jodyny
Uwagi:

-cena gazu spadła z ponad 13 dolarów do około $4,25 Mcf (1000 cubic feet, a unit of measure in the oil and gas industry for natural gas, more often written Mcf);
Aktualne ceny z rynku NYMEX Henry-Hub
Natural Gas

czwartek, 4 czerwca 2009

Novera Energy - NVE - (AIM: RENEWABLE POWER GENERATION)Wydaje się, że plany NE aby zostać znaczącym dostawcą odnawialnych źródeł energii w UK straciły łaski inwestorów. Głównym zmartwieniem ma być dostępność kredytów mających sfinansować projekty.
Jednak firma utrzymała tempo prac, co znakomicie zademonstrowała farma wiatrowa Lissett Airfield, która rozpoczęła produkcję energii jakiś czas temu.
Novera wytwarza obecnie:
- 87MW z wysypisk śmieci
- 16MW z wody
- 45MW z wiatru.
NE dostała pozwolenia na produkcję kolejnych 70MW, złożyła również dokumenty odnoszące się do kolejnych ponad 70 MW.
Novera zebrała ponad 15 m funtów funduszy w zeszłym roku, a dług zabezpieczony jest w długiej perspektywie.
NE otrzymała ofertę finansowania farmy Glenkerie w skali 6,5% na okres 15 lat. Oferty przedłożyło kilka banków, co świadczy, że nawet długoterminowe projekty mogą znaleźć wsparcie.

Cena to około 33p - nieznaczny spadek, lecz w perspektywie długoterminowej firma niesie wielkie nadzieje, zwłaszcza, że rząd zamierza wspierać odnawialne źródła energii.

Bezant Resources - BZT- (AIM:Mining)BR kontynuuje definiowanie złoża miedzi-złota w ważnym/pokaźnym projekcie Mankayan na Filipinach. Dwuletni program odwiertów zbliża się do zakończenia. Mankayan położony jest w jednym z najbardziej obfitych rejonów złóż Filipin, zawierająych obfite złoża miedzi.
Raporty potwierdziły złoża rzędu 277,7m ton zawierające miedź oraz materiały złotonośne. Zdaje się to potwierdzać przekonanie BR , że złoża zawierają imponujące 1,39m ton miedzi oraz 3,8 m uncji złota.

Około 2 milionów funtów sfinansuje działalność firmy do około jesieni 2010 roku. Do tego czasu BR skompletuje wiercenia oraz wstępne analizy wykonalności. Dalej, firma potrzebować będzie dodatkowego kapitału, który zapewne zabezpieczy poprzez współpracę z inną firmą (join venture).

Cena oscyluje około 10p. Znaczny spadek wartości, a co za tym idzie duży potencjał odzyskania wartości. W dłuższej perspektywie oczywiście.